Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

Poll Dates: 
2014.06.18
Share this


Ποιες από αυτές τις εκπαιδευτικές μεθόδους θεωρείτε ως ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΕΣ να συμβάλουν στην ανάπτυξη της παιδικής ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ στην επιστήμη;

Χτίζοντας σε προηγούμενες εμπειρίες των παιδιών.
0% (0 votes)
Ενισχύοντας την συνεργατικότητα
0% (0 votes)
Ενθαρρύνοντας διαφορετικούς τρόπους καταγραφής και έκφρασης ιδεών – προφορικά, οπτικά, ψηφιακά, πρακτικά
0% (0 votes)
Ενθαρρύνοντας την ανεύρεση προβλημάτων – για παράδειγμα παιδιά να διατυπώνουν ερωτήσεις
0% (0 votes)
Ενθαρρύνοντας την επίλυση προβλημάτων καθορισμένων από τον δάσκαλο (για παράδειγμα, παιδιά να λύνουν πρακτικούς γρίφους)
0% (0 votes)
Ενθαρρύνοντας την επίλυση προβλημάτων καθορισμένων από τα παιδιά (για παράδειγμα παιδιά που επιλύουν πρακτικούς γρίφους)
0% (0 votes)
Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να δοκιμάζουν τις δικές τους ιδέες κατά τη διάρκεια εξερευνήσεων
0% (0 votes)
Υποστηρίζοντας τη συζήτηση μέσα στην τάξη και την αξιολόγηση εναλλακτικών ιδεών.
0% (0 votes)
Ενισχύοντας τη φαντασία
0% (0 votes)
Συσχετίζοντας την επιστήμη με την καθημερινή ζωή
0% (0 votes)
Χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις ως εργαλείο διδασκαλίας της επιστήμης
0% (0 votes)
Χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες με παιδιά για τη διδασκαλία και τη μάθηση της επιστήμης
0% (0 votes)
Ενισχύοντας την μαθητική αυτονομία
0% (0 votes)
Ενισχύοντας την παρατήρηση και κάνοντας συσχετισμούς.
0% (0 votes)
Ενθαρρύνοντας τις αντιδράσεις και τα λογικά συμπεράσματα βασισμένα σε στοιχεία
0% (0 votes)
Παρακολουθώντας προσεκτικά όλα όσα οι μαθητές λένε και πράττουν.
0% (0 votes)
Total votes: 0