Δημιουργική Επιστήμη

Poll Dates: 
2014.06.18
Share this


Το έργο αυτό ορίζει τον όρο «Δημιουργική Επιστήμη» ως παραγωγή εναλλακτικών ιδεών και στρατηγικών στη διαδικασία διερευνητικής μάθησης στις επιστήμες σε επίπεδο προσώπου ή κοινότητας, τεκμηριωμένων ανάλογα στο ένα ή στο άλλο.

Συμφωνείτε με τον ορισμό αυτό ως «Δημιουργική Επιστήμη» ; Παρακαλώ πείτε μας γιατί στην ακόλουθη συζήτηση: http://portal.opendiscoveryspace.eu/el/node/679972

Ναι
0% (0 votes)
Όχι
0% (0 votes)
Total votes: 0