Από πού αντλείτε υλικό για τα σενάρια διδασκαλίας σας;

Share this


Poll Dates: 
2014.02.24
Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο
0% (0 votes)
Βιβλιογραφία
0% (0 votes)
Εκπαιδευτικά αποθετήρια
100% (1 vote)
Total votes: 1
Tags: 
αποθετήριο
σχέδιο
εκπαιδευτικό
σενάριο
Parent Community: 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ INSPIRING SCIENCE EDUCATION