Η αναβίωση ενός ιστορικού πειράματος με παράλληλη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων

School: High School of Erithres
Teacher: VENETIA KROMPA
No of students participated: 14
Subject domain: Science, ICT
Contact info
Feel
Imagine
Create

Εκτιμώμενος χρόνος: 10 λεπτά

Στόχος της φάσης Feel είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη θέση τους στον πλανήτη μας, και το μέγεθος του ανθρώπου σε σύγκριση με αυτό της γης. Μέσα από συζήτηση οι μαθητές θα αναρωτηθούν για το αν η μέτρηση του μεγέθους της γης μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το διάστημα με τη βοήθεια δορυφόρων ή αν υπάρχουν και άλλοι πιθανοί τρόποι και λύσεις, ώστε ο καθένας από εμάς να το προσεγγίσει (10 λεπτά).

Παρατηρήσεις

  • Η φάση Feel λαμβάνει χώρα στην πρώτη από τις τρεις συνολικά διδακτικές ώρες του σεναρίου.
  • Λόγω των συνθηκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ολόκληρη η φάση Feel πραγματοποιήθηκε αναγκαστικά μέσω πλατφόρμας ψηφιακών τηλεδισκέψεων (Webex).
 
 
Συμπληρωματικές πηγές: