Το ηλιακό μας σύστημα

School: 13th Kindergarten of Volos
Teacher: 13nipiagogiovolou
No of students participated: 26
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

​Έγινε εισαγωγή του θέματος μέσα από βιβλία σε σχέση με τους πλανήτες και το ηλιακό σύστημα όπως «Το σύμπαν», «Η εξερεύνηση του διαστήματος», «Αγγίζω το σύμπαν», «Ταξίδι στο φεγγάρι» και μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Συνεχίσαμε με εκπαιδευτικά βίντεο πάνω στο θέμα με πληροφορίες για τις ονομασίες, τη θέση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα και τα χαρακτηριστικά τους: μέγεθος, χρώμα, ανάγλυφο, τροχιά.

https://www.youtube.com/watch?v=btn6sGvYhi0
https://www.youtube.com/watch?v=z8aBZZnv6y8
https://www.youtube.com/watch?v=ItEgD-VEExQ
Ακούσαμε σχετικά τραγούδια
https://www.youtube.com/watch?v=PUCWgBHI7T8
https://www.youtube.com/watch?v=iKS5zznvpEk&t=1s