Το πείραμα του Ερατοσθένη 2021

School: High School of Tychero
Teacher: Stella Tryfonidou
No of students participated: 30
Subject domain: ICT, Engineering, Technology
Contact info
Feel
Imagine
Create

Οι μαθητές παρακολουθούν σε βίντεο πώς ο Ερατοσθένης μέτρησε την Περιφέρεια της Γης εδώ και εδώ, που διατίθενται ελεύθερα.  Ακολουθεί συζήτηση για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων  για το σχήμα της Γης και την θέση της στο Σύμπαν.