Κυκλοφορώ Ασφαλώς

School: 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω
Teacher: 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω
No of students participated: 64
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

 

 

Ασφαλώς κυκλοφορώ! Μέσα από βιωματικές δράσεις μαθαίνουμε να συμμετέχουμε σωστά στην κυκλοφορία. Επισκεφτήκαμε τακτικά το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Αφού πρώτα μάθαμε τα σήματα του Κ.Ο.Κ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παρκό