ΟΜΑΔΑ 4: Πίνακας ανακοινώσεων, ΡΕΘΥΜΝΟ

School:
Teacher: Kapnia Chrysa
No of students participated: 4
Subject domain:
Contact info

Μαθητές: Σταυριάννα.

                Αθηνά

                Αλέξανδρος

Feel
Imagine
Create

Το σχολείο μας έχει πολλές αλλαγές στο ορολόγιο πρόγραμμα σχεδόν καθημερινά και η σωστή και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών είναι ένα πρόβλημα. Ως τώρα η ενημέωση γίνεται μέσω μικροφώνου, γεγονός ανώφελο και κουραστικό.  Γι' αυτό μας δημιουργήθηκε η ιδέα του να φτιάξουμε έναν πίνακα ανακοινώσεων όπου θα δημοσιεύονται οι αλλαγές στις ώρες για κάθε τμήμα.


Available Partnership Opportunities

Το έργο αυτό μπορεί να προτεθεί και σε άλλα σχολεία για τον ίδιο σκοπό.