ΟΜΑΔΑ 3: Scanάροντας το Ρέθυμνο, Ρέθυμνο

School:
Teacher: Kapnia Chrysa
No of students participated: 2
Subject domain:
Contact info

Είμαστε οι Στέλλα Π., Δανάη Σ.

.

Feel
Imagine
Create

Στη πόλη μας, στο κέντρο, ένα τμήμα της αποτελεί την παλιά πόλη. Σ αυτή συναντά κανείς διάφορα αξιοθέατα με σημαντική ιστορία και αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων τουριστών κάθε χρόνο. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο, όπως συμβαίνει στα μουσεία, ο θεατής όταν βρίσκεται μπροστά σε κάποιο μνημείο να μπορεί να ενημερωθεί γι αυτό. Να υπάρχει δηλαδή κάποια εφαρμογή που θα την εγκαθιστά στο κινητό του και μέσω αυτής θα βλέπει φωτογραφίες και πληροφορίες γι αυτό το μνημείο.


Available Partnership Opportunities

Η πρόταση αυτή θα γίνει στο δήμο της πόλης μας, έτσι ώστε να τυπωθούν QR codes για κάθε μας εφαρμογή και να τοποθετηθούν στα μνημεία αυτά, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν σκανάροντας τους να κατεβάζουν τις εφαρμογές μας.