Δάσος της Δαδιάς-App (Τυχερό, 4ος κύκλος)

School: High School of Tychero
Teacher: Stella Tryfonidou
No of students participated: 2
Subject domain: ICT, Technology
Contact info
Feel
Imagine
Create

Το Δάσος της Δαδιάς βρίσκεται στο νομό ΄Εβρου και δέχεται μεγάλο ποσοστό επισκεπτών κάθε χρόνο, αφού φιλοξενεί μεγάλο πλήθος σπάνιων ζώων και φυτών.Παρ'όλα αυτά τα ενημερωτικά φυλλάδια που δίνονται στους επισκέπτες κατά την άφιξη τους στον βιότοπο της Δαδιάς, δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες για το οικοσυστήμα και δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα, μιας ο χώρος ενημέρωσης και υποδοχής επισκεπτών δεν είναι ανοιχτός όλο το 24ωρο.

Άρτεμη Καραγιαννίδου και Αναστασία Βολοβότση, Γ΄Γυμνασίου Τυχερού