Ομάδα1: Διάβαση πεζών Ρέθυμνο

School:
Teacher: Kapnia Chrysa
No of students participated: 2
Subject domain:
Contact info

Μαθητές: Δημήτρης Π.

                Σιμ Ν.

Feel
Imagine
Create

Σε μια πόλη τόσο τουριστική όπως η δική μας, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες καταγράφονται πολλά τροχαία ατυχήματα, κυρίως στον παραλιακό δρόμο, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με παραβάσεις του ΚΟΚ. Πρόβλημα κοινό για όλες τις πόλεις, είναι ότι οι οδηγοί δεν σέβονται τις διαβάσεις πεζών και τις παιρνούν χωρίς να σταματούν, ακόμα και όταν κάποιος περιμένει στη διάβαση για να περάσει το δρόμο. Ο παραλιακός δρόμος είναι πολυσύχναστος τόσο από αυτοκίνητά όσο και από πεζούς που είτε κάνουν τη βόλτα τους είτε πηγαίνουν για μπάνιο.


Available Partnership Opportunities

Δήμος Ρεθύμνου