ΒΡΥΣΕΣ ΟΜΑΔΑ1

School: none
Teacher: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
No of students participated: 6
Subject domain: Technology
Contact info
Feel
Imagine
Create

Η συνεργασία καθηγητών μαθητών κατασκεύασε σύστημα φωτοβολταικών πάνελ 300watt με μπαταρίες βαθειάς εκφόρτισης,solar control κτλ με ικανοποιητική παροχή ενέργειας. Η κατασκευή μας είναι ένα έξυπνο σύστημα έλεγχου- που μπορεί να επαναπρογραμματιστεί για τις ανάγκες του σχολείου –με το οποίο δίνουμε παροχή ενέργειας φωτισμού στους σκοτεινούς διαδρόμους όταν ανιχνευτεί κίνηση .Επίσης προσθέσαμε και άλλη λειτουργία όπως  σταδιακός φωτισμός του εργαστηρίου και του control panel (αντιστρόφως ανάλογα της υπάρχουσας φωτεινότητας) και ένδειξη θερμοκρασίας-υγρασίας στο control panel που είναι συνδεμένο στο arduino. Οι ανάγκες του σχολείου μπορεί να μας οδηγήσουν και σε άλλη επιπρόσθετη λειτουργία του arduino.... 

 

 

 

 


Additional Material