Διαχωριστής ανακυκλώσιμων απορριμάτων - Ultra Komotini

School: none
Teacher: Andrikopoulou Marilena
No of students participated: 3
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

Η ιδέα ήρθε από τους γαλάζιους κάδους ανακυκλώσιμων απορριμάτων που υπάρχουν σε κάθε γωνία της πόλης. Εκεί πετάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Κάποια είναι μεταλλικά και κάποια χάρτινα ή πλαστικά. Σκεφθήκαμε ότι μπορεί να γίνει ένας αυτοματοποιημένος διαχωρισμός των απορριμμάτων σε μεταλλικά και μη.

                                                                                                                   .