Μυτιλήνη Arduino Ανίχνευση και συναγερμός Φωτιάς

School: 5th GYMNASIUM OF MYTILENE
Teacher: Timoleon Theofanellis
No of students participated: 2
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

Στις μέρες μας γίνονται πολλά ατυχήματα φωτιάς όμως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα μειώσουμε, έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα συναγερμό φωτιάς. Κατασκευάσαμε αυτή τη συσκευή η οποία, έχει μικρό όγκο και μεταφέρεται εύκολα, αλλά έχει μεγάλα αποτελέσματα.

Πολλά σπίτια παίρνουν φωτιά από απροσεξία ή από διάφορα ατυχήματα , ή ακόμα και από τα παιδιά που δεν σκέφτονται τις επιπτώσεις από τις αταξίες του. Για παράδειγμα πριν ένα χρόνο, κάηκε ένα σπίτι στη γειτονιά, επειδή ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ξέχασε το μάτι της κουζίνας ανοιχτό. Εάν υπήρχε ο συναγερμός θα είχανε καταλάβει ότι είχε πάρει φωτιά και θα την έσβηναν.

κ