Αυτόνομο Μετεωρολογικό Σύστημα για αγρότες, Μυτιληνη/ΒΑ.Αιγαίο

School: 5th GYMNASIUM OF MYTILENE
Teacher: Timoleon Theofanellis
No of students participated: 2
Subject domain: Science, Astronomy, Environmental Education, ICT, Use & misuse of data, Engineering, Technology
Contact info

orestis.efst@gmail.com

Oρεστης Ευστρατιαδης

 

Feel
Imagine
Create

Αυτό που μας οδήγησε στην υλοποίηση αυτού του project ήταν το ένα βασικό πρόβλημα η παροχή ενέργειας στο σύστημα, γιατί πολλές περιοχές με αγροκτήματα δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, για αυτό χρησιμοποιήσαμε μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (τον Ήλιο) με την βοήθεια του ηλιακού panel ετσι το σύστημα μας εγινε (Αυτόνομο). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη μας σκέψη ήταν να λύσουμε το πρόβλημα της απόδοσης των ηλιακών panel, αφού ο ήλιος αλλάζει θέση με την ώραν, και τα ηλιακά panel πρέπει να είναι κάθετα στον ήλιο για μέγιστη απόδοση. Έτσι φτιάξαμε μια κατασκευή που να προσανατολίζει το ηλιακό panel και το ηλιακό panel να είναι πάντα κάθετα στον ήλιο. Το τελευταίο πρόβλημα που θέλαμε να λύσουμε ήταν ότι οι αγρότες θέλουν να ξέρουν κάποια πράγματα για τον καιρό άμεσα για να ξέρουν αν τα φυτά τους χρειάζονται πολύ ή λίγο πότισμα κ.α. Έτσι τους δίνουμε με αυτό το σύστημα κάποιες πληροφορίες και συμβουλές και λύνουμε το πρόβλημα της εξοικονομισης νερού για το πότισμα.