Συναγερμός ειδοποίησης διαρροής Φυσικού Αερίου, Ίασμος

School: none
Teacher: Konstantinos R
No of students participated: 3
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

Υπάρχουν χώροι, στους οποίους χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται φιάλες με φυσικό αέριο. Επίσης, υπάρχουν οικισμοί κοντά σε περιοχές που περνάει αγωγός φυσικού αερίου. Αν υπάρχει διαρροή φυσικου αερίου και αυτό εκλύεται στην ατμόσφαιρα, υπάρχει κίνδυνος αφ' ενός για την υγεία εξαιτίας δηλητηρίασης, αφ' ετέρου να προκληθεί μια έκρηξη από έναν τυχαίο σπινθήρα. Θελήσαμε, να κατασκευάσουμε έναν συναγερμό ο οποίος θα ειδοποιεί σε περίπτωση που τα επίπεδα του φυσικού αερίου είναι πάνω από κάποιο όριο, ώστε ο χρήστης να ειδοποιείται έγκαιρα για τη διαρροή και να την εποδιορθώνει πριν γίνει επιβλαβής.

Εύφλεκτα υλικά