Φανάρι για τυφλούς, Ίασμος

School: none
Teacher: Konstantinos R
No of students participated: 3
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

ΦΑΝΑΡΙ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ 

Στα πλαίσια του STEM μας ζητήθηκε να κάνουμε στο τέλος μια εργασία που να λύνει ένα τοπικό πρόβλημα. Η ομάδα μου ασχολήθηκε με ένα παγκόσμιο πρόβλημα που σχετίζεται με την κυκλοφορία των τυφλών στο δρόμο. Έτσι αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε ένα φανάρι το οποίο θα κάνει κάποιο συγκεκριμένο ήχο (μακρόσυρτο) όταν είναι κόκκινο και άλλο (γρήγορο) όταν είναι πράσινο. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί  η καθημερινότητα τους και θα διατρέχουν   μικρότερο κίνδυνο στον δρόμο.

φαναρι