Εξοικονόμηση νερού με αυτόματο πότισμα στις υπαίθριες καλλιέργιεςς, Γυμνάσιο Μοιρών

School:
Teacher: Helias Koukourakis-George Damianakis
No of students participated: 3
Subject domain: Control concepts, Engineering, Technology
Contact info

Μαθητές

Ξαγοραράκης Γεώργιος

Τζωρτζάκακη Κωνσταντίνα

Λαγουδάκη Μαρία

Καθηγητές

Δαμιανάκης Γεώργιος

Κουκουράκης Ηλίας

Feel
Imagine
Create

Στις μέρες μας , σ'την Ελλάδα επικρατεί έντονο πρόβλημα λειψυδρίας, γεγονός που μας οδηγεί στον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης του νερού και στην εξεύρεση τροπών προκειμένου να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση του.

Η ομάδα μας αποφάσισε να ασχοληθεί με την εξοικονόμηση νερού με αυτόματο πότισμα στις υπαίθριες καλλιεργείς . Το project αυτό βοηθάει τον αγρότη αλλά και το περιβάλλον. Τον αγρότη καθώς δεν θα χρειάζεται να ελέγχει το πότισμα στις καλλιέργειές του αφού όλα θα γίνονται  αυτόματα και το περιβάλλον διότι θα μειώσει τις άσκοπες  σπάταλες νερού.

s

g

h