Αυτοματοποιημένο Θερμοκήπιο με Arduino – Γυμνάσιο Μοιρών

School:
Teacher: Helias Koukourakis-George Damianakis
No of students participated: 3
Subject domain: Control concepts, Engineering, Technology
Contact info
Feel
Imagine
Create

Στο πρόγραμμα STEM που παρακολουθήσαμε, χρειάστηκε ως τελική εργασία να φτιάξουμε μια κατασκευή η οποία θα δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Αφού το σκεφτήκαμε, αποφασίσαμε ότι ένα τέτοιο πρόβλημα αφορά τον έλεγχο των θερμοκηπίων που υπάρχουν κατά εκατοντάδες στην περιοχή μας .

Επίσης παρατηρήσαμε ότι πολλές φορές ο έλεγχος των θερμοκηπίων από τους ιδιοκτήτες τους είναι ελλιπής λόγω της απειρίας τους, της έλλειψης χρηματοδότησης αλλά και της απόστασης από εκείνα που δεν τους επιτρέπει ,κυρίως τους ερασιτέχνες αγρότες, να κάνουν σωστό έλεγχο τους. Ως αποτέλεσμα τα θερμοκήπια πολλές φορές πέφτουν θύματα των ισχυρών ανέμων που πνέουν συχνά στην περιοχή ενώ ακόμη οι καλλιέργειες καταστρέφονται λόγω των ακατάλληλων συνθηκών που επικρατούν στα θερμοκήπια.

Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε με το Arduino ένα σύνολο, ικανό να δίνει στους ιδιοκτήτες αγρότες με τη βοήθεια των μικροελεγκτών πληροφορίες απαραίτητες για την επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα θερμοκήπια τους αλλά και να εκτελεί εντολές όπως πότισμα και άνοιγμα παραθύρων. Επίσης το σύστημα αυτό θα έπρεπε να είναι εύκολο στη χρήση και να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως σύνδεση με αυτό.

.

Μέλη της Ομάδας:

Κωστάκης Τηλέμαχος, Χουστουλάκης Ροδάμανθος, Σάββακης Χαράλαμπος

Καθηγητές:

Κουκουράκης Ηλίας, Δαμιανάκης Γεώργιος

.