Έξυπνο Κοτέτσι - Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου

School:
Teacher: Helias Koukourakis-George Damianakis
No of students participated: 4
Subject domain: Engineering, Technology
Contact info
Feel
Imagine
Create

Πάντα η εκτροφή των ζώων ήταν χρονοβόρα, απαιτούσε πολύ κόπο και τη συνεχή παρουσία των ανθρώπων στον χώρο εκτροφής. Οι ενέργειες αυτές κατανάλωναν μεγάλο ποσοστό ενέργειας των ανθρώπων, ειδικότερα των επαγγελματιών κτηνοτρόφων. Αυτό αποτέλεσε αφορμή για να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη.

Η ομάδα μας αποφάσισε να κατασκευάσει μία ποτίστρα και μία ταΐστρα ζώων, οι οποίες θα τροφοδοτούν τροφή, ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, και νερό, το οποίο θα τροφοδοτείται αυτόματα, σε ζώα. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει SMS από το Arduino κάθε φορά που χρειάζεται να τροφοδοτήθει το δοχείο με τροφή. Επιπροσθέτως, εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να τροφοδοτεί τροφή ή νερό πριν το κάνουν οι συσκευές αυτόματα με το πάτημα δύο κουμπιών (ένα για τη ταΐστρα και ένα για τη ποτίστρα των ζώων).

Η συσκευή παίρνει ενέργεια από πρίζα . Το αυτόματο γέμισμα του νερού γίνεται με έναν αισθητήρα στάθμης νερού που έχουμε προσαρμόσει στο δοχείο όπου τα ζώα πίνουν και κάθε φορά που η στάθμη φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο μία ηλεκτροβάνα ανοίγει και συμπληρώνει νερό στο δοχείο.

Τα μέλη της ομάδας είναι τα εξής:

Τιτάκη Βαγγελιώ (Α’ Λυκείου)

Παπαδάκης Γιώργος (Γ’ Γυμνασίου)

Καλαϊτζάκη Χρύσα (Β’ Γυμνασίου)

Τιτάκη Ζωή (Β’ Γυμνασίου)


Additional Material