ΚΣΛΑ - Σπήλι Ρεθύμνου

School:
Teacher: Constantinos
No of students participated: 3
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

ΚΣΛΑ

                       (ΚΑΔΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ                        ARDUINO)

Οι κάτοικοι της περιοχής μας, επειδή δεν είχαν κάδους στα σπίτια τους, πετούσαν τα σκουπίδια τους ( τα απορρίμματα τους ) στους δημόσιους κάδους. Ορισμένοι, όμως, επειδή θεωρούσαν κουραστικό να ανοίγουν τους κάδους, πετούσαν τα σκουπίδια τους ΕΞΩ από τον κάδο. Ακόμα, οι κάδοι ,μερικές φορές, ξεχείλιζαν από τα σκουπίδια χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται. Έτσι, προσπαθήσαμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.