Αυτοκίνητο-Λειψοί

School: none
Teacher: Ourania
No of students participated: 13
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

Η ομάδα μας ασχολείται με κατασκευές τύπου Lego. Αυτός είναι και ο λόγος που μας οδήγησε να κατασκευάσαμε το αυτοκινητο που θα σας παρουσιάσουμε.