Φασαριόμετρο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΕΒΡΟΣ

School: 3rd Gymnasium of Orestiada, Evros, Greece
Teacher: Ioannis Psimmenos
No of students participated: 3
Subject domain:
Contact info
Feel
Imagine
Create

Συχνά στην τάξη παρατηρείται φασαρία από τους μαθητές. Τα ίδια τα παιδιά συνήθως δεν συνειδητοποιούν το μέγεθος της φασαρίας που δημιουργούν. Το φασαριόμετρο είναι μια συσκευή που ενημερώνει τους μαθητές για το επίπεδο της έντασης του ήχου που δημιουργούν. Έτσι, τους υπενθυμίζει ότι έχουν ξεπεράσει κάποια όρια και πρέπει να ησυχάσουν.

.