ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΛΕΡΟΣ

School:
Teacher: FILIPPOS KARAVATOS
No of students participated: 4
Subject domain: Engineering, Technology, Electricity and magnetism
Contact info
Feel
Imagine
Create

ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ

Στην αυτή του σχολείου μος υπάρχει μια σκάλα που οδηγεί στο γήπεδο. Αυτή η σκάλα δεν φωτίζεται με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων όταν κάποιος προσπαθήσει να την χρησιμοποιήσει βράδυ προκειμένου να τρέξει ή να περπατήσει στο γήπεδο. Την τελευταία εβδομάδα ένας συμμαθητής μας επειδή έτρεχε στο συγκεκριμένο σημείο έπεσε και έσπασε το πόδι του. Έτσι, η ομάδα μας σκέφτηκε να δώσει μια λύση στο πρόβλημα αυτο. 

hh

Μέλη ομάδας: Αγγελής Γιώργος (Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου)

                         Γρύλλης Θωμάς (Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου)

                         Κοντραφούρη Ιόλη (Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου)

                         Λιβανός Παντελής (Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου)

 

Υπ. Εκπαιδευτικός: Καράβατος Φίλιππος