ΕΞΥΠΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΡΟΣ

School:
Teacher: FILIPPOS KARAVATOS
No of students participated: 4
Subject domain: Control concepts, Engineering, Technology, Appropriate/not appropriate
Contact info
Feel
Imagine
Create

ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΕΙΟ ΓΕ.Λ ΛΕΡΟΥ - ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ

Στη Λέρο τα περισσότερα σπίτια χρησιμοποιούν δεξαμενές διότι η πίεση του τόπικου δικτύου είναι πολύ χαμηλή. Σκεφτήκαμε λοιπόν τη συγκεκριμένη κατασκευή θέλοντας να δώσουμε λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα του νησιού μας. Έξαιτιας της έλλειψης νερού και της μη ελεγχόμενης χρήσης του, σκέφτηκαμε να δημιουργήσουμε τον ανιχνευτή στάθμης νερού με σκοπό να ελέγχουμε την στάθμη του νερού στις δεξαμενές. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να ελέγξουμε τη στάθμη του νερού σε κάθε σπίτι και συνετπώς να προγραμματίσουμε σωστά τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Μέλη ομάδας: Διαμαντάρας Παναγιώτης (Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου)

                         Καρπαθάκης Νίκος (Μπουλαφέντειο ΓΕ.Λ Λέρου)

                         Κόλιας Ευθύμης (Μπουλαφέντειο ΓΕ.Λ Λέρου)

                         Νεμποτάκης Ζαχαρίας (Μπουλαφέντειο ΓΕ.Λ Λέρου)

 

Υπ. Εκπαιδευτικός: Καράβατος Φίλιππος