ΑΟΡΑΤΗ ΜΕΖΟΥΡΑ - ΛΕΡΟΣ

School:
Teacher: FILIPPOS KARAVATOS
No of students participated: 4
Subject domain: Science, Engineering, Technology, Physics, Electricity and magnetism, Sensors & software Appropriate/not appropriate
Contact info
Feel
Imagine
Create

ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΕΙΟ ΓΕ.Λ ΛΕΡΟΥ

Στην μέτρηση αποστάσεων πάντα ήταν απαραίτητη μια μεζούρα ή ένα μέτρο και επίσης το λιγότερο δυο άτομα για να το/την κρατήσουν. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κατασκευάσουμε μια συσκευή που θα μας επιστρέψει να μετρήσουμε την απόσταση χωρίς την χρήση μεζούρας ή μέτρου. Οι μετρήσεις θα γίνονται πιο εύκολα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η αόρατη μεζούρα που θα κατασκευάσουμε, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό της μετρήσεις και ελπίζουμε να βοηθήσει όσα άτομα μετράνε αποστάσεις σε καθημερινή βάση.

Μέλη ομάδας: Κοντογιωργάκη Καλλιόπη (Μπουλαφέντειο ΓΕ.Λ Λέρου)

                         Μαρούγκα Δέσποινα (Μπουλαφέντειο ΓΕ.Λ Λέρου)

                         Χατζηκωνσταντίνου Ελευθερία (Μπουλαφέντειο ΓΕ.Λ Λέρου)

                         Χονδρόγιαννος Μανώλης (Μπουλαφέντειο ΓΕ.Λ Λέρου)

 

Υπ. Εκπαιδευτικός: Καράβατος Φίλιππος