Μαθηματο...μπούσουλας (2ο Γυμνάσιο Σητείας)

School: none
Teacher: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
No of students participated: 4
Subject domain: Technology, Communications & entertainment
Contact info
Feel
Imagine
Create

Οι μαθήτριες

Στο σχολείο μας πολλά μαθήματα δεν διεξάγονται μέσα στην ίδια αίθουσα. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε ιδιαίτερους χώρους π.χ. εργαστηριο πληροφορικής, τεχνολογίας κλπ. Στα διαλείμματα οι αίθουσες κλειδώνονται. Έτσι εμείς οι μαθητές με το χτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα,  είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε τα κατάλληλα βιβλία, τετράδια κλπ. τα οποία είναι απαράιτητα για το μάθημα της επόμενης ώρας, κάτι όμως που  ξεχνάμε να κάνουμε τις περισσότερες φορές. . Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια αναστάτωση στο σχολείο και χάνεται αρκετός χρόνος ειδικά σε μαθήματα τα οποία διδάσκονται μόνο μια ώρα την εβδομάδα όπως η Πληροφορική και η Τεχνολογία. Για το λόγο αυτό σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να κατασκευάσουμε μια συσκευή η οποία θα μας υπενθυμίζει τα μαθήματα ώστε να ξέρουμε να παίρνουμε τα κατάλληλα υλικά, βιβλία κλπ που θα ,χρειαστούν για το  μάθημα της επόμενης ώρας και να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις και προβλήματα στην ομαλή διδασκαλία του μαθήματος της επόμενης ώρας.

Το σχολείο μας