Ηλιακός Αφαλατωτής (2ο Γυμνάσιο Σητείας)

School: none
Teacher: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
No of students participated: 4
Subject domain: Environmental Education, Technology, Science
Contact info
Feel
Imagine
Create

Δύο από τους μαθητές της ομάδας

Στην περιοχή μας τα τελυεταία χρόνια παρατηρείται μείωση των βροχοπτώσεων, πιθανόν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μια λύση είναι η αφαλάτωση. Επειδή όμως η αφαλάτωση με συμβατικό τρόπο είναι αρκετά ακριβή, σκεφτήκαμε να προτείνουμε την κατασκευή ενός ηλιακού αποστακτήρα για την αφαλάτωση νερού το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο ακόμη και ως πόσιμο.