Συσκευή Κομποστοποίησης
Hosted by OSOS, contributed by Kouloumpis Dimosthenis on 16/05/2019

Συσκευή Κομποστοποίησης

Κατασκευή των μαθητών του 1ου Λυκείου Αργοστολίου για το Πρόγραμμα STEMpowering Youth 2019 (5ος Κύκλος):

ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, τα απορρίμματα τροφίμων και τα απόβλητα αυλών αποτελούν σήμερα το 20-30% αυτού που πετάμε και η λογικότερη διαχείρισή τους είναι ότι θα έπρεπε να γίνονται λίπασμα. Η κατασκευή του λιπάσματος μειώνει τα υλικά από χώρους υγειονομικής ταφής, όπου απελευθερώνουν μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου. Τα ατμοσφαιρικά επίπεδα του μεθανίου έχουν αυξηθεί επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αιτία συναγερμού μεταξύ των επιστημόνων της υπερθέρμανσης του πλανήτη, επειδή οι εκπομπές μεθανίου ζεσταίνουν τον πλανήτη από είκοσι φορές περισσότερο από παρόμοιο όγκο διοξειδίου του άνθρακα.

Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η κομποστοποίηση. Η διαδικασία κομποστοποίησης είναι εύκολη. Αφήνουμε τα οργανικά απόβλητα σε έναν σωρό και περιμένουμε. Τότε δημιουργείτε ένα νέο πρόβλημα. Η διαδικασία αυτή, που ονομάζεται αναερόβια κομποστοποίηση, μπορεί να διαρκέσει χρόνια αλλά συγχρόνως προκαλεί υψηλότερη παραγωγή αερίου μεθανίου, προσελκύει τρωκτικά και εκπέμπει υδρόθειο (μυρίζει σαν σάπια αυγά) και έχει έντονη μυρωδιά (μυρίζει σαν νεκρό σώμα).

Οι περισσότεροι υποστηρικτές της κομποστοποίησης προτείνουν αερόβια κομποστοποίηση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί οξυγόνο για να τροφοδοτήσει τους μικροοργανισμούς που διασπούν το κομπόστ. Υπάρχουν πολλά οφέλη για αυτές τις μεθόδους: Το κομπόστ μπορεί να δημιουργηθεί σε μόλις 4 εβδομάδες, εάν διατηρηθεί σωστά η θερμοκρασία, η υγρασία και η ροή του αέρα και δεν δημιουργείτε μεθάνιο.

Η πρόκληση με αυτή την προσέγγιση είναι η φροντίδα που απαιτείται για τη διατήρηση του χώρου κομποστοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει την αερισμό του λιπάσματος, την προσθήκη υλικών για τη διατήρηση της θερμότητας / pH και το πότισμα του λιπάσματος όποτε απαιτείται. Αυτή την φροντίδα αναλαμβάνει η Συσκευή Κομποστοποίησης.

Keywords: κομποστοποίηση οργανικά απόβλητα οικολογία ανακύκλωση
Learning Objectives: Μαθηματικά Φυσική Χημεία Πληροφορική
Rating: -/5
Views: 415
Languages: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain: Mathematics, Chemistry, Environmental Education, ICT, Engineering, Technology
# of students participating: 2
Updated on: 14.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.