Σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του σχολείου μας - Καρδίτσα
Hosted by OSOS, contributed by ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ on 10/06/2019

-

 

  Τα σύγχρονα έπιπλα, καθώς και άλλα αντικείμενα, απελευθερώνουν διάφορα χημικά στους κλειστούς χώρους που ζούμε. Θέλαμε να δούμε πόσο καθαρός ήταν ο αέρας της τάξης μας και να μετρήσουμε την υγρασία, τη θερμοκρασία και τη βαρομετρική πίεση. Έτσι, κατασκευάσαμε μια συσκευή που να μετράει αυτά τα χαρακτηριστικά και τα ανεβάσαμε στο διαδίκτυο στην σελίδα μας, όπου είναι διαθέσιμα σε όλους. Την τοποθετήσαμε στο σχολείο μας και μετρήσαμε τα περιβαλλοντικά δεδομένα της τάξης μας.

Keywords: έπιπλα, χημικά, κλειστούς, χώρους, αέρας, υγρασία, θερμοκρασία, βαρομετρική, πίεση
Learning Objectives: Βιωματική εκπαίδευση, Εκπαιδευτική καινοτομία, Συνεργατικότητα, Ηands-on Αpproach
Rating: -/5
Views: 642
Languages: Greek
Students age group: 9 - 12, 12 - 15
Subject domain: Science, ICT, Technology
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.