Σπίτι με συναγερμό ειδοποίησης κινδύνου για άτομα ηλικιωμένα - Μυτιλήνη
Hosted by OSOS, contributed by Aggeliki Simini on 02/05/2019

Πολλά ηλικιωμένα άτομα ζουν μόνα τους με αποτέλεσμα αν χρειαστούν κάποια άμεση βοήθεια να μην μορούν να την έχουν. Ακόμη και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήμα, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα απλό σύστημα που όταν παραστεί ανάγκη τα άτομα πατώντας ένα κουμπί θα ανάβουν φώτα ειδοποίησης κινδύνου έξω από το σπίτι ώστε να το δουν οι γείτονες και να βοηθήσουν.

Keywords: κουμπί ειδοποίησης κινδύνου, ηλικιωμένα άτομα
Learning Objectives: προγραμματισμός, φυσική, τεχολογιά
Rating: -/5
Views: 331
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15
Subject domain:
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.