Το πείραμα του Ερατοσθένη 2021
Hosted by OSOS, contributed by Stella Tryfonidou on 18/03/2021

Βασισμένο στις αρχές της Ανακαλυπτικής Μάθησης , το Πείραμα του Ερατοσθένη αποτελεί μία μαθησιακή δραστηριότητα σχεδιασμένη στο πλαίσιο αυθεντικών καταστάσεων που αναδεικνύει την συμπληρωματικότητα της "καθαρής" και της "εφαρμοσμένης" άποψης των Μαθηματικών αλλά και των ΦΕ εν γένει, φέρνοντας στο προσκήνιο - την συχνά παραγκωνισμένη στα σχολικά εγχειρίδια - σημασία της απόδοσης νοήματος έναντι της ισχύος των Μαθηματικών.

Οι μαθητές, εμπλέκονται σε μια διαθεματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις σχολικές γνώσεις των Μαθηματικών, Φυσικής και Γεωγραφίας αλλά και εργαλεία ΤΠΕ και συνεργαζόμενοι με σχολεία από όλο τον κόσμο, υπολογίζουν την περιφέρεια της Γης, όπως έκανε ο Ερατοσθένης πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, με απλά εργαλεία όπως χάρακες και μεζούρες.

Η τάξη - διαμέσου του εκπαιδευτικού - εγγράφεται στην πλατφόρμα http://eratosthenes.ea.gr/ όπου εντοπίζει σχολεία-συνεργάτες σε τοποθεσίες  με κατάλληλο γεωγραφικό μήκος. Οι μαθητές αφού προετοιμαστούν κατάλληλα στην τάξη, ετοιμάζουν την πειραματική τους διάταξη και λαμβάνουν μετρήσεις την ώρα μεσουράνησης κατά την εαρινή ισημερία ώστε με αναλογίες να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης. Επιπλέον χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ ώστε να εντοπίσουν τις γεωγραφικές συνταγμένες, να μετρήσουν αποστάσεις, να εντοπίσουν την ώρα μεσουράνησης και να καταγράψουν το πείραμά τους. Τέλος, προβληματίζονται για τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το πείραμα και τις αιτίες που οδήγησαν στα μετρήσιμα σφάλματα των ευρημάτων τους.

Στην δραστηριότητα συμμετείχαν οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου και Α΄Λυκείου Τυχερού, μέσω της πλατφόρμας Webex και υλοποιήθηκε την περίοδο 20-26 Μαρτίου 2021.

Keywords: Eratosthenes, mathematics, physics
Learning Objectives: ΦΥΣΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Rating: -/5
Views: 38
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15, 15 - 18
Subject domain: ICT, Engineering, Technology
# of students participating: 30
Updated on: 28.03.2021

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.