Ο τελευταίος βάζει τον συναγερμό.
Hosted by OSOS, contributed by Nikos Panagiotides on 28/05/2019

Ο συναγερμός είναι ένα σύστημα που το χρησιμοποιούν πολλά Δημόσια κτήρια με σκοπό να προστατεύονται από κακόβουλα άτομα που θέλουν να μπουν στο κτήριο εκτός ωραρίου λειτουργίας έχοντας κακό σκοπό. Για παράδειγμα, στο Γυμνάσιο Βελισαρίου Ιωαννίνων λειτουργεί συναγερμός που μπαίνει σε λειτουργία το μεσημέρι μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού και βγαίνει εκτός λειτουργίας το πρωί πριν έρθουν οι μαθητές. Ο συναγερμός αυτός συνδέεται με ανιχνευτές κίνησης που βρίσκονται στους διαδρόμους και σε αίθουσες στις οποίες υπάρχει πολυτιμο υλικό, πχ εργαστήρια. Αν μπροστά από κάποιον απ΄ αυτούς τους ανιχνευτές περάσει κάποιος ενώ ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, μπαίνει σε λειτουργία η σειρήνα και αποστέλλεται μήνυμα στο κινητό του Διευθυντή.

Ενδέχεται όμως, κάποια απογεύματα, κάποιοι να θέλουν να χρησιμοποιήσουν χώρους του σχολείου για να κάνουν κάποια δουλειά, όπως για παράδειγμα ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ ή η υπεύθυνη του κυλικείου. Αυτοί ξέρουν τον κωδικό του συναγερμού και, φυσικά, μόλις μπουν στο σχολείο τον απενεργοποιούν. Ο συναγερμός πρέπει πάλι να ενεργοποιηθεί από τον τελευταίο που θα φύγει. Δυστυχώς όμως, ο καθένας που φεύγει, δεν ξέρει αν είναι αυτός ο τελευταίος, επομένως δεν ξέρει αν πρέπει να βάλει ή αν δεν πρέπει να βάλει το συναγερμό. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να πάρει αυτή την πληροφορία είναι να ερευνήσει ολόκληρο το κτήριο.

Η κατασκευή που έκανε η ομάδα STEM Ιωαννίνων λύνει αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Με κατάλληλους αισθητήρες που μπαίνουν στην είσοδο του σχολείου και που συνδέονται σε έναν Arduino μετρώνται οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι και έτσι υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται κάθε στιγμή στο σχολείο. Όποιος κινείται προς την έξοδο, βλέπει τα αναμμένα LED στο κουτί της συσκευής, κι από τον αριθμό τους μαθαίνει πόσα άτομα βρίσκονται μέσα εκείνη τη στιγμή. Αν είναι ο μοναδικός, συμπεραίνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσει το συναγερμό.

Keywords: Συναγερμός,ασφάλεια
Learning Objectives: Ηλεκτρονική τεχνολογία και προγραμματισμός μικροελεγκτή.
Rating: 5/5
Views: 574
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15
Subject domain: Science, Engineering, Technology
# of students participating: 5
Updated on: 13.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.