Μετρώντας το θυμό του Εγκέλαδου
Hosted by OSOS, contributed by Second Lyceum of Kalamaria on 28/04/2021

Η ιδέα της καταγραφής της σεισμικής δραστηριότητας είναι ελκυστική και χρήσιμη μιας και η χώρα μας κατατάσσεται στις περισσότερο σεισμογενείς στον κόσμο. Έτσι αποφασίσαμε να συνδυάσουμε γνώσεις φυσικής, γεωλογίας, μαθηματικών, μηχανικής και πληροφορικής και να κατασκευάσουμε ένα σεισμογράφο–γεώφωνο. Το γεώφωνο είναι όργανο μέτρησης μηχανικών δονήσεων των στερεών σωμάτων, το οποίο μετατρέπει τις μηχανικές διακυμάνσεις σε ηλεκτρικές. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων συνδεμένο με ένα σύστημα μηχανικών ταλαντώσεων μάζας-ελατηρίου, και το συνδέσαμε σε υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ένα λογισμικό επεξεργασίας σήματος ανοιχτού κώδικα (audacity). Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε μετρήσεις αφήνοντας να πέσει το ίδιο βάρος από διαφορετικές αποστάσεις ώστε να καταγράψουμε τα είδη και τις διαφορές στην ένταση των σεισμικών κυμάτων. Διακρίναμε τα διαφορετικά είδη και τη χρονική διάρκεια των σεισμικών κυμάτων, και διαπιστώσαμε πειραματικά την ύπαρξη μείωσης του πλάτους ταλάντωσης που αντιστοιχεί σε μείωση στην ενέργεια που μεταφέρει το “τεχνητό” σεισμικό κύμα. Δημιουργήθηκε φύλλο εργασίας με προτεινόμενες δραστηριότητες και τη χρήση της κατασκευής. Τέλος, δημιουργήσαμε ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο του σεισμογράφου στο Fusion 360, με παραγόμενο αποτέλεσμα ένα αρχείο STL.

Project

Ψηφιακό μοντέλο σεισμογράφου

Για πρόσβαση στο αρχείο  STL ακολουθήστε το σύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1OqseVUReD-tNG3kMjvgJ_D2YdDtE1oMC/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε προτεινόμενες δραστηριότητες για μαθητές με τη χρήση του σεισμογράφου:

Φύλλο εργασίας με δραστηριότητες για μαθητές με τη χρήση της κατασκευής

Keywords: Σεισμογράφος, Μέγεθος σεισμού, Εστία σεισμού, Κυματομορφή, Audacity
Learning Objectives: Φυσική, Μαθηματικά, Μηχανική, Τεχνολογία, Πληροφορική
Rating: -/5
Views: 101
Languages: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain: Mathematics, Science, ICT, Engineering, Technology
# of students participating: 23
Updated on: 07.06.2021

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.