κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού
Hosted by OSOS, contributed by Evaggelos on 21/05/2019

Σε αυτό το έργο τα παιδιά θέλησσν να κατασκευάσουν εναν μικρό μετεωρολογικό σταθμό. Ο σταθμός θα μετράει θερμοκρασία και υγρασία και τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται σε οθόνη υγρών κρυστάλλων. Υπάρχει μελλοντικά η ιδεά να κάνουμε τον σταθμό να στέλνει τις μετρήσεις του σε κινητό τηλέφωνο μέσω blue tooth.

Keywords: μετεωρολογικός σταθμός
Learning Objectives: σχεδιασμός. πειραματισμός, κατασκευή, εξοικείωση με υλικά
Rating: -/5
Views: 370
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15
Subject domain:
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.