Ηχογραφήσεις και ψηφιακές ιστορίες για ένα καλύτερο πλανήτη
Hosted by OSOS, contributed by EEEEK ELEFSINAS on 11/10/2020

 

Το podcast (ηχογράφηση), αποτελεί ένα εκπαιδευτικό τεχνολογικό εργαλείο με πολλές δυνατότητες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Καθώς διανύουμε τον αιώνα του έντονα ψηφιακού γραμματισμού εκπαιδευτικών και μαθητών, τα μαθητικά εργαλεία όπως το podcast και η ψηφιακή αφήγηση συνεισφέρουν σε αυτή την ανάγκη.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του podcast είναι ότι βοηθάει τους ακουστικούς μαθητές, και είναι γνωστό ότι η ακρόαση κινητοποιεί τους μαθητές που προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες προφορικά. Στην ομάδα μας επιπλέον (ειδική αγωγή) υπάρχουν μαθητές που δεν μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις ή δυσκολεύονται να διαβάσουν.

Η διάδραση που υπήρχε με τους μαθητές μας έδειξε ότι δημιουργώντας podcast βρήκαν ταυτόχρονα το περιεχόμενο της διδασκαλίας πιο ελκυστικό, βοηθώντας εμάς τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουμε ένα πιο ενδιαφέρον και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον. Παράλληλα αναπτύχθηκαν δεξιότητες ομιλίας και σωστής άρθρωσης, εκμάθηση λεξιλογίου και όρων, δεξιότητες ακρόασης, δεξιότητες συνέντευξης, συγγραφής κ.α. Διακρίναμε ότι υπήρχε μεγαλύτερη συγκέντρωση προσοχής και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το project. Επίσης σε γνωστικό επίπεδο κατόρθωσαν να αφομοιώσουν σε ένα πολύ εντυπωσιακό βαθμό τις γνώσεις που αποκόμισαν από το μάθημα (θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα μας που αποτελείται από μαθητές με αναπηρία).

Ως συνέχεια του podcast «μετασχηματίστηκε» η εμπειρία μας καθώς προστέθηκαν και εικόνες δημιουργώντας ψηφιακή ιστορία (digital story). Οι εικόνες ήταν επιλογή των μαθητών μας, μια διαδικασία που έγινε με ιδιαίτερη προσοχή και βιώθηκε με κριτικό πνεύμα από την ομάδα των μαθητών μας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε η διααντίδραση μέσα στην ομάδα, η συμμετοχή, και βελτιώθηκαν οι ψηφιακές, δημιουργικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Συμπερασματικά, χρησιμοποιώντας και τις δύο τεχνικές διδασκαλίας (podcast-digital story), υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών μας, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν θετικές πεποιθήσεις και στάσεις απέναντι στο διδακτικό αντικείμενο του project.

 

Keywords: Ηχογράφηση μέλισσες νερό περιβάλλον podcast
Learning Objectives: Περιβάλλον
Rating: -/5
Views: 60
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15
Subject domain:
# of students participating: 5
Updated on: 11.10.2020

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.