Η αναβίωση ενός ιστορικού πειράματος με παράλληλη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων
Hosted by OSOS, contributed by VENETIA KROMPA on 28/03/2021

Σκοπός του ερευνητικού σχεδίου εργασίας είναι να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών σχετικά με τη δυνατότητα υπολογισμού του μεγέθους της γης με απλά μέσα, να πληροφορηθούν οι μαθητές/τριες  για το ιστορικό πείραμα με το οποίο  ο Ερατοσθένης κατάφερε να προσδιορίσει την περιφέρεια της Γης με πολύ μεγάλη ακρίβεια πριν από 2260 χρόνια  και να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση του  πειράματος  από τους/τις μαθητές/μαθήτριες με μέσα που θα επιλέξουν μόνοι/ες τους.

Το σχέδιο εργασίας αφορά στην αναβίωση του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης χρησιμοποιώντας απλά μέσα, αξιοποιώντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία για την εύρεση των γεωγραφικών συντεταγμένων του σχολείου, της ακριβούς ώρας τοπικού μεσημεριού και της απόστασης της σχολικής μονάδας από τον Ισημερινό.

Keywords: Ερατοσθένης, Περιφέρεια_Γης, Γεωγραφικές_Συντεταγμένες, Ισημερινός
Learning Objectives: Φυσικές Επιστήμες, ΤΠΕ
Rating: -/5
Views: 56
Languages: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain: Science, ICT
# of students participating: 14
Updated on: 28.03.2021

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.