Χείρα βοηθείας - Σπήλι Ρεθύμνου
Hosted by OSOS, contributed by Constantinos on 08/06/2018

Ρομποτικό χέρι για βοήθεια

Keywords: robotic arm
Learning Objectives: Πληροφορική, Τεχνολογία
Rating: -/5
Views: 862
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15, 15 - 18
Subject domain:
# of students participating: 2
Updated on: 20.06.2018

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.