Ένα πιο ασφαλές Σπίτι, Καλαμάτα
Hosted by OSOS, contributed by KARAVLIDIS ALEXANDROS on 17/04/2019

2Καθημερινά η υγεία μας επιβαρύνεται από αέριους ρύπους που εισπνέουμε ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος της πόλης περνάει περισσότερο από το 90% της ζωής του στους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων που ζει, δουλεύει, διασκεδάζει ή απλώς επισκέπτεται. Μοιραία, λοιπόν, η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της γενικότερης ποιότητας της ζωής μας. Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης του αέρα στους εσωτερικούς χώρους ενός σπιτιού είναι οι εξής:

  • Το τζάκι και οι θερμάστρες πετρελαίου, υγραερίου, κηροζίνης
  • Το κάπνισμα.
  • Η σκόνη και η υγρασία στο σπίτι.
  • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συχνά και περιέχουν αμίαντο
  • Τα σύγχρονα έπιπλα του γραφείου ή του σπιτιού
  • Οι πτητικές χημικές οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και την καθαριότητα του σπιτιού Τα κλιματιστικά μηχανήματα, όταν η συντήρησή τους δεν είναι επαρκής..
  • Το ραδόνιο, έναν αέριο ρύπο που αποτελεί προϊόν του ραδιενεργού στοιχείου ραδίου.

Το βασικότερο μέτρο είναι και το απλούστερο: ο τακτικός και επαρκής αερισμός των χώρων του σπιτιού, της εργασίας ή της διασκέδασης. Από την άλλη πλευρά, όμως, τα σύγχρονα «γυάλινα» κτίρια αποτελούν ένα κλασικό παράδειγμα κτηρίων με όχι καλό αερισμό λόγω του σχεδιασμού τους για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εκτός όμως από τα παραπάνω τα ατυχήματα και οι διαρροές που μπορούν να συμβούν έχουν πολύ συχνά θανατηφόρα αποτελέσματα .

Η παρούσα εργασία συμβάλει στην παθητική προστασία των ενοίκων και στην έγκαιρη ενημέρωση τους σε περίπτωση κινδύνου.

Keywords: Αέριοι ρύποι, παθητική προστασία, Arduino, Flame sensor KY-026, MQ2, Bluetooth
Learning Objectives: Τεχνολογία, Πληροφορική, Arduino
Rating: -/5
Views: 1156
Languages: Greek
Students age group: 12 - 15
Subject domain: ICT, Technology
# of students participating: 3
Updated on: 13.06.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.