Δημιουργία Σεισμογράφου
Hosted by OSOS, contributed by Νικόλαος Πεγιόπουλος on 15/03/2019

Η ιδιαίτερη σημασία των σεισμικών φαινομένων όπως επίσης και η δυσκολία κατανόησής τους από το ευρύ κοινό αποτελούν κοινό τόπο. Η εργασία αυτή στοχεύει στην διερεύνηση της φύσης και της σημασίας των σεισμικών φαινομένων και της σεισμομετρίας αλλά και στην δημιουργία ενός σεισμογράφου για την εκτενέστερη κατανόηση της επιστήμης της σεισμολογίας, την δημιουργία μιας κατασκευής για την μέτρηση σεισμών που εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου και για την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα προστασίας από τους σεισμούς και την ταυτόχρονη παρακίνησή τους να υιοθετήσουν υπεύθυνες συμπεριφορές απέναντι στην πολιτική προστασία.

Keywords: σεισμός, σεισμικά κύματα, σεισμογράφια, μέτρα προστασίας, Lego Μindstorms, αισθητήρας υπερύθρων
Learning Objectives: Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Προγραμματισμός, Σεισμολογία
Rating: -/5
Views: 220
Languages: Greek
Students age group: 15 - 18
Subject domain:
# of students participating: 13
Updated on: 21.03.2019

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.