Σενάριο: Υπολογισμός του π με χρήση Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Σενάριο: Υπολογισμός του π με χρήση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
Original hosted in "ISE", contributed by Sarantos Psycharis on 04/05/2015
Rating: 5/5
Views: 2869
Resource type: Lesson Plan
Languages: Greek
Target age group: 10-12, 12-14
Copyright: Yes
Cost: Use is free of charge

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.