Ας μοιραστούμε Μαθήματα Μουσικής

Ας μοιραστούμε Μαθήματα Μουσικής

 

 Διαδικτυακή Μάθηση & Μουσική

Το διαδίκτυο πρόκειται στο μέλλον να εξελιχθεί ως ένας από τους βασικούς πυλώνες διάδοσης, ανάπτυξης αλλά και διεξαγωγής της Μουσικής Παιδείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα  "Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή" φιλοδοξεί τα τελευταία χρόνια να θεμελιώσει τη δεοντολογία αυτών των πρακτικών για την Ελλάδα με έμφαση στην διδασκαλία των μουσικών οργάνων. Η κοινότητα "Ας Μοιραστούμε Τη Μουσική - Ας Ενώσουμε Τον Κόσμο" που δημιουργήθηκε στην πιλοτική πλατφόρμα Open Discovery Space, στοχεύει στην εφαρμογή της ομώνυμης Καλής Πρακτικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς φορείς. Συνδυάζοντας μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας προγράμματα πειραματικών εξ αποστάσεως μαθημάτων με αντικείμενο τη μουσική βρίσκονται ήδη σε ανάπτυξη από έγκυρα ιδρύματα σε Ευρώπη και Αμερική.

 

Η δράση "Ας μοιραστούμε Μαθήματα Μουσικής"

Σε ένα τοπίο όπου τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης συνεχώς εξελίσσονται, το πρόγραμμα "Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή" πραγματεύεται τη σχέση επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών αξιοποιώντας πρακτικές πέρα από την διμερή επικοινωνία. Η δράση "Ας μοιραστούμε μαθήματα Μουσικής", αξιοποιεί τις δυνατότητες πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης προσπαθώντας να αναπτύξει την αμφίδρομη επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών (ή/και καθηγητών Μουσικής) πέραν των δυο συμμετεχόντων παράλληλα με την αξιοποίηση προχωρημένων δυνατοτήτων οπτικοακουστικής διάδρασης και παρουσίασης. Δείτε περισσότερα στο αρχείο του προγράμματος στην ακόλουθη σελίδα: http://dma.ea.gr/el/node/12


Το Skype

 Η αξιοποίηση του Skype γι' αυτό το σκοπό ως μέσου σύγχρονης επικοινωνίας είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων εξ αποστάσεως. Ο συνδυασμός του με τη χρήση email ως μηχανισμού ασύγχρονης επικοινωνίας αποτελεί ήδη δημοφιλές εργαλείο διεξαγωγής μαθημάτων μουσικής με συνθήκες κυρίως διμερούς επικοινωνίας (ένας - προς έναν).

Ωστόσο οι στόχοι του προγράμματος δεν περιορίζονται σε αυτό. Ή ομάδα "Ας μοιραστούμε Μαθήματα Μουσικής" στοχεύει στην ανάδειξη της τηλεδιάσκεψης ως εργαλείου ανταλλαγής πολιτιστικού περιεχομένου ανάμεσα σε περισσότερους από δυο τόπους.  Χωρίς να αποκλείεται η χρήση του skype η δράση χρησιμοποιεί πλατφόρμα πολυμερούς τηλεδιάσκεψης (δείτε γιατί).

 

Η πλατφόρμα Adobe Connect Pro

Η ιδιόκτητη πλατφόρμα Adobe Connect Pro είναι σε θέση να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εξ αποστάσεως διδασκαλίας χωρίς την εκ των προτέρων εγκατάσταση λογισμικού καθώς η πλατφόρμα λειτουργεί σε περιβάλλον Flash. Οι δυνατότητες προδιαμόρφωσης εικονικών περιβαλλόντων μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην καλύτερη κατανόηση του ζητούμενου από το μαθητή όσο και στην προετοιμασία για μια μελλοντική ανάπτυξη εικονικών σκηνών όπου η Μουσική δημιουργείται και μεταδίδεται απ' ευθείας ως πράξη παραστατική και όχι μαγνητοσκοπημένη. Εκτός της πολυμερούς τηλεδιάσκεψης προσφέρονται μεταξύ άλλων:

  • χώροι αποθήκευσης ψηφιακού περιεχομένου διαθέσιμοι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς
  • δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου
  • αυτόματη βιντεοσκόπηση των συνδέσεων διαθέσιμη για μελλοντική αξιοποίηση
  • διαμόρφωση εικονικού χώρου
  • πλήθος άλλων δυνατοτήτων

 

 

Απομακρυσμένες περιοχές και ο πειραματικός χαρακτήρας

Κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της ειδικευμένης Μουσικής Παιδείας σε περιοχές της χώρας μας όπου η πρόσβαση σε αυτή είναι αδύνατη ή περιορισμένη. Οι δράσεις του προγράμματος αποσκοπούν στο να φέρουν κοντά μαθητές ή καθηγητές -από τόπους όπου υπάρχει σχετική δραστηριότητα- με μαθητές από περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη. Εργαλεία αυτών των δράσεων είναι προχωρημένες  εφαρμογές πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης καθώς και η χρήση ανάλογων πιλοτικών περιβαλλόντων. Μέσα από την πειραματική τους χρήση το πρόγραμμα ερευνά τις δυνατότητες παροχής εξ αποστάσεως διδασκαλίας μουσικών οργάνων υψηλών προδιαγραφών. 

Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις εξ αποστάσεως διδασκαλίας Μουσικών οργάνων και χρήσης της πλατφόρμας παρέχονται αφιλοκερδώς.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων (εκτός των μαθητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής) είναι η διαμονή σε τόπο όπου δεν παρέχεται η ζητούμενη ειδικευμένη μουσική παιδεία.

Η δράση των πιλοτικών μαθημάτων δεν υποκαθιστά την δια ζώσης διδασκαλία σε πραγματικό χώρο αλλά φιλοδοξεί να ενθαρρύνει το όποιο ενδιαφέρον των μαθητών στο να ξεκινήσουν την επαφή τους με τη λόγια μουσική πράξη και παιδεία όπου κι αν βρίσκονται. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι τόσο η δημιουργία προχωρημένων περιβαλλόντων πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης όσο και η αξιοποίηση εργαλείων ή εφαρμογών στην υπηρεσία διδασκαλίας μουσικών οργάνων με συνθήκες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

 

 

 

Πιλοτικά Μαθήματα Πλαγίαυλου, Φλογέρας με ράμφος,  Μικρού πλαγίαυλου & 

Πιλοτικά μαθήματα διεξάγονται επί του παρόντος στην ειδικότητα του Πλαγίαυλου (φλάουτου). Στην ίδια οικογένεια οργάνων υπάγεται ο Μικρός πλαγίαυλος (πίκολο) και σε σχετική το Φλάουτο με ράμφος (φλογέρα). Ως έναυσμα για τη διεξαγωγή προχωρημένων μαθημάτων προγραμματίζονται δικτυακές δραστηριότητες με πρωταγωνιστές μαθητές.

 

Διαδικτυακές δραστηριότητες

Το σενάριο συμμετοχής των μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες είναι απλό και εφικτό. Κάθε συμμετέχων μαθητής (ή σύνολο μαθητών), μετά από εξ αποστάσεως μαθήματα που το πρόγραμμα παρέχει, προετοιμάζει ένα μοτίβο,  ένα μικρό μουσικό θέμα, ή ένα ολόκληρο κομμάτι αναλόγως του επιπέδου και των ενδιαφερόντων του. Το σύνολο των συμμετοχών απαρτίζει και το πρόγραμμα μιας διαδικτυακής δραστηριότητας που ύστερα από πρόβες πραγματοποιείται σε προγραμματισμένο χρόνο ακριβώς όπως μια συναυλία. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Αρχείο Μεταδόσεων και Συνδέσεων του Προγράμματος "Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή".

 

Προς μια διαδικτυακή σκηνή

Η δυνατότητα ταυτόχρονης συμμετοχής και συνεργασίας πολλών απομακρυσμένων τόσο εκπαιδευτικών (ή/και καθηγητών Μουσικών Οργάνων) όσο και μαθητών από όποιο σημείο της χώρας μας ή του εξωτερικού κι αν βρίσκονται, ανοίγει το κεφάλαιο ευρύτερων εκπαιδευτικών κοινοτήτων καταργώντας αποστάσεις ή σύνορα. Μεγάλες κοινότητες εκπαιδευτικών από ολόκληρη τη χώρα ή το εξωτερικό μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές τους να μοιραστούν τα οφέλη ενός (ή πολλών) ανοιχτών Σχολείων Μουσικής με τη δική τους αυτόνομη (για το καθένα) η ενιαία διαδικτυακή σκηνή.

 

Επισκεφθείτε τη βασική σελίδα της κοινότητας, γίνετε μέλη και ενημερωθείτε καθώς η κοινότητα θα εξελίσσεται εντάσσοντας στο ενεργητικό της δραστηριότητες, σενάρια, συζητήσεις και νέες ομάδες!

Members 2