Competențe IT pentru antreprenori / Technology skill for entrepreneur

Competențe IT pentru antreprenori / Technology skill for entrepreneur

Grupul utilizatorilor preocupați de dezvoltarea Competențelor digitale pentru antreprenori și viitorii antreprenori.

 

Competenţele cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini  de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfârşitul educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii.Cele opt domenii ale Competenţelor cheie  sunt:

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicare in limbi straine
 • Competente in matematica si competente elementare in stiinte si tehnologie
 • Competente in utilizare a noilor tehnologii informationale si de comunicatie
 • Competente pentru a invata sa inveti
 • Competente de relationare interpersonala si competente civice
 • Spirit de initiativa si antreprenoriat
 • Sensibilizare culturala si exprimare artistica

 

Competente in utilizarea noilor tehnologii informationale si de comunicatie

Competenţa digitală implică utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media electronice  la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare. Aceste competenţe se referă la gândirea logică şi critică, la abilităţile de management a informaţiei la standarde înalte, si la abilităţi  de comunicare dezvoltate.

La nivelul de baza , abilităţile  TIC cuprind utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta şi schimba informaţii, şi pentru a comunica şi a participa  in reţele prin intermediul Internetului.

Members 2

Discussions

Pop Florin
2015.04.16
5/5
 • Faceţi publicitate online

 • Preluați controlul afacerii

 • Promovați afacerea online

 • Comercializaţi-vă produsele

 

Pop Florin
2015.04.16
5/5
 • Faceţi publicitate online

 • Preluați controlul afacerii

 • Promovați afacerea online

 • Comercializaţi-vă produsele

 

MODERATORS