ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Event Date

Event Date: 
Sunday, March 1, 2015
380

Περιγραφή των βασικών στόχων του workshop

Το workshop θα παρουσιάσει στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς τις σύγχρονες τάσεις στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις φυσικές επιστήμες, δηλαδή «από το ερευνητικό εργαστήριο προς την κοινωνία». Θα εστιάσει σε παραδείγματα (από το Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και από άλλα ιδρύματα της Κρήτης) και σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.  Οι μαθητές θα  κατανοήσουν πως η επιστήμη δεν είναι γνώση και διαδικασία που παραμένει περιορισμένη στο εργαστήριο, αλλά διαχέεται στην κοινωνία και οικονομία, δημιουργώντας κοινωνικό και οικονομικό πλούτο.

Επειδή η καινοτομική επιχειρηματικότητα προϋποθέτει δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και θετικές στάσεις, είναι σημαντική η καλλιέργεια αυτών να επιτευχθεί όσο πιο γρήγορα, και μάλιστα στο σχολείο. Για το λόγο αυτό το workshop εστιάζει και στην παρουσίαση σύγχρονων «εργαλείων», στο πεδίο αυτό, για χρήση από τις σχολικές κοινότητες.   

Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιασθούν «καλές εκπαιδευτικές πρακτικές», σύγχρονες μέθοδοι, εκπαιδευτικές κοινότητες (communities) και «εργαλεία» που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων QUANTUM SPINOFF και ENTREDU στα πεδία της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Το περιεχόμενο του workshop προσφέρεται για ελεύθερη χρήση από τις σχολικές κοινότητες μέσω του portal του Ευρωπαϊκού έργου ENTREDU, για περαιτέρω ενημέρωση και γνώση.

5/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.

Jul 2020

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31