Ναυμαχία Σαλαμίνας: στρατ/κή-πολ/κή κατάσταση Ελλάδας

Ναυμαχία Σαλαμίνας: στρατ/κή-πολ/κή κατάσταση Ελλάδας
Original hosted in "Photodentro", contributed by Social Updater on 15/01/2015
Tags: Θεμιστοκλής, Περσικός στόλος, Ναυμαχία της Σαλαμίνας, Ελληνικός στόλος, Πέρσες, Έλληνες
Rating: -/5
Views: 107
Resource type: Educational Object
Languages:
Target age group: 12-15
Copyright: Yes
Cost: Use is free of charge

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.