Συζήτηση Υλοποίησης Σεναρίου / Scenario Implementation

Συζήτηση Υλοποίησης Σεναρίου / Scenario Implementation

Αντικείμενο της παρούσας συζήτησης είναι η υλοποίηση του σεναρίου με τη συμμετοχή Ελληνόφωνων αλλά και ξένων συμμετοχών. Εκπαιδευτικοί και συντελεστές, ανταλλάσουν γνώμες και πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές, τις δυνατότητες και τις λύσεις στην πορεία πραγματοποίησής του. Βασική ιδέα υλοποίησης αποτελεί η δημιουργία μικρής κλίμακας δράσεων (σπονδύλων) τα οποία στην τελική φάση του σεναρίου θα ενωθούν ως κομμάτια της τελικής παράστασης που θα διεξαχθεί από τους ίδιους τους μαθητές. Στόχος αυτής της συζήτησης είναι η δημιουργία ομάδων υλοποίησης εντός της κοινότητας οι οποίες θα αναλάβουν την προετοιμασία υλικού και δράσεων των μερών της τελικής παράστασης που προγραμματίζεται για το τέλος του σχολικού έτους 2014-2015 (Ιούνιος 2015). Μέρος της συζήτησης καθώς και αναρτήσεις υλικού μπορούν να γίνουν στα Αγγλικά ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών εκτός Ελλάδος και Κύπρου. 

This discussion is about implementing a music scenario, using the present ODS platform. Teachers exchange ideas, information, potentials and solutions towards its implementation. The basic idea of implementation consists of the construction of small scale activities that will be used as modules building a final event at the end of the school year (June 2015). Local or distant communities of students, supervised by their teachers, will prepare modules of a story about the history of Music and its relation with humanity. 

Rate-/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.