Ας Δημιουργήσουμε Μουσική Με Πραγματικά Όργανα / Let Us Make Music With Real Instruments

Ας Δημιουργήσουμε Μουσική Με Πραγματικά Όργανα / Let Us Make Music With Real Instruments

Βρισκόμαστε στην εποχή όπου οι ηχητικές προσλαμβάνουσες των ανθρώπων δεν καθορίζονται πλέον μόνο από φυσικές πηγές. Οι τελευταίες γενεές γνωρίζουν ήδη τί σημαίνει η έκφραση "Βάλε λίγη μουσική!" ("Put on some music!"). Από την εποχή όπου τα μουσικά όργανα άλλαζαν μορφή καθώς ο άνθρωπος βελτίωνε την ύλη, το σχήμα, τον τρόπο ή τα μέσα κατασκευής, βασιζόμενος στις ανάγκες, στην εμπειρία, στην παρατήρηση κι αργότερα στην επιστήμη, το ρυάκι της εξέλιξης έγινε ποταμός. Από τα τέλη του 19ου αι. μέχρι τις μέρες μας ο άνθρωπος κατάφερε όχι μόνο να αποθηκεύσει τον ίδιο τον ήχο -έννοια απερίγραπτη για τους ανθρώπους μέχρι εκείνη την εποχή- αλλά να δημιουργήσει με μηχανές (συνθετητές, ή υπολογιστές πλέον) ήχους με συχνότητες, εντάσεις και πολυπλοκότητα που θα ήταν ασύλληπτη χωρίς τον ηλεκτρισμό...

Υποδεχόμαστε ήδη τη Μουσική δημιουργία από όργανα που δεν θυμίζουν σε τίποτα τα "φυσικά", ακόμα κι αν εμπνέονται από αυτά. (Ήδη όπου συμβαίνει αυτό - κι αν δεν πρόκειται για μίμηση των φυσικών- το ονομάζουμε "Σύγχρονη Μουσική").

Υπάρχει ωστόσο η θεμελιώδης σκέψη να προστατεύσουμε στην παιδεία μας τη μοναδική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη Μουσική που παράγεται με ηχογόνο σώμα την ύλη ή το ίδιο μας το σώμα χωρίς το ρόλο του ηλεκτρισμού.

Η σκέψη αυτή δε συνεπάγεται την αποστροφή σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό όργανο (είτε αυτό είναι αναλογικό είτε ψηφιακό).  Δεν αποκλείει τη χρήση λογισμικού και μηχανημάτων στην δημιουργία οποιουδήποτε μουσικού γεγονότος. Θέτει ωστόσο την αρχή μιας συζήτησης με μια σειρά ερωτημάτων γύρω από το τί Μουσική (τί αξίες δηλαδή αυτής της Τέχνης) θα θέλαμε να διδάξουμε στις γενεές που έρχονται:

-Είναι σημαντικός ο παραστατικός χαρακτήρας της Μουσικής ή όχι ;
-Το μουσικό γεγονός υπάρχει γιατί ένας δημιουργός μοιράζεται το δημιούργημά του με κάποιον σε πραγματικό χώρο και χρόνο ή μήπως η μουσική πράξη μπορεί να υπάρχει και χωρίς αυτή την αναγκαιότητα ;
-Μπορούμε να διδάσκουμε τη δημιουργία μουσικής ως αποθηκεύσιμο αποτέλεσμα και μόνο ή όχι και υπό ποιές συνθήκες ;
-Μπορούμε να διδάσκουμε μουσική χρησιμοποιώντας λογισμικά που παράγουν μουσική ;
-Ποιός είναι (ή ποιός οφείλει να είναι) ο ρόλος της τεχνολογίας στη διδασκαλία της Μουσικής ;

Έχοντας ζήσει έντονα μεγάλο μέρος της εξέλιξης των ηλεκτρονικών οργάνων - από την εποχή πρό του MIDI (Musical Instrument Digital Interface) και την αλλαγή από τα αναλογικά στα ψηφιακά συνθεσάϊζερς μέχρι την αποκρυστάλλωση αυτού που σήμερα ονομάζουμε Μουσική Τεχνολογία -  πριν καταλήξω οριστικά στις Μουσικές σπουδές μου, ομολογώ οτι δύσκολα δέχομαι την τρέχουσα πραγματικότητα ως απάντηση.

Η παρούσα κοινότητα πραγματεύεται τη χρήση πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης ως εργαλείου παραστατικής παιδείας με έμφαση στη Μουσική. Σκοπός της είναι η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία της Μουσικής ως παραστατικής πράξης.

Καμμιά καινοτομία όμως δεν αποκλείεται...  

Ποιά είναι η άποψή σας ;

 

Rate-/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.