Ας Διδάξουμε Μουσική με Υπολογιστές που Ακούν και Βλέπουν / Let Us Teach Music With Computers Who Can See and Hear

Ας Διδάξουμε Μουσική με Υπολογιστές που Ακούν και Βλέπουν / Let Us Teach Music With Computers Who Can See and Hear

 

Απόσπασμα από τη μελέτη "Augmented Reality Music Education System / Προς μια παιγνιοποίηση του V.E.MU.S project / Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής, Πέτρος Στεργιόπουλος, Οκτώβριος 2013".

 

"Η δημιουργία μουσικών οργάνων τα οποία θα μπορούν να καταγράφουν τις κινήσεις δαχτύλων του εκτελεστή μαζί με τις μυϊκές δυνάμεις που ασκούνται μπορούν να μεταδίδονται και να καταγράφονται σε βάση δεδομένων. Ένας καθηγητής μουσικών οργάνων μπορεί να συνεκτιμά αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με τα κινησιολογικά δεδομένα όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Εκτός της κίνησης και των δυνάμεων που ασκούνται σε πληκτροφόρα και έγχορδα όργανα, η καταγραφή της κίνησης και της συμπεριφοράς του ρεύματος αέρα σε ένα πνευστό όργανο θα ολοκληρώσει την καταγραφή της σχέσης του ανθρωπίνου σώματος με ένα φυσικό μουσικό όργανο.

Θεωρώντας ότι η εξέλιξη των ψηφιακών εικονικών περιβαλλόντων κινείται στην ενοποίηση δυνητικών περιβαλλόντων και περιβαλλόντων τηλεδιάσκεψης, μπορούμε να συμπεράνουμε οτι η εξάπλωση λογισμικού και μηχανημάτων με δυνατότητες υπερύθρων πρόκειται να καθορίσει την αντίληψη μας για την μουσική και στο πεδίο της διδασκαλίας μουσικών οργάνων. Η εξέλιξη υπόσχεται για το μέλλον αναγνώριση κινήσεων από την εκμετάλλευση των κυμάτων που παράγονται απλώς από δρομολογητή WiFi σε δωμάτιο. Τόσο η αίσθηση προσβασιμότητας που προσφέρουν τα δυνητικά περιβάλλοντα όσο και οι εφαρμογές ανεξέλεγκτου εμπορικού χαρακτήρα που προωθούνται καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης τεκμηριωμένων ψηφιακών πρακτικών οι οποίες ωστόσο οφείλουν να προκύπτουν από εγνωσμένη εμπειρία την οποία μόνο εν ενεργεία επιλεγμένοι και άξιοι παιδαγωγοί οφείλουν να κληθούν για να δώσουν.

Θέτοντας το θεμέλιο, η παρούσα πρόταση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση".

 

 Ιστοσελίδες:

http://www.youtube.com/watch?v=cAxditqJOAU

http://www.youtube.com/watch?v=MNqiO4bgqxY

http://www.fastcolabs.com/3015016/why-every-real-world-instrument-shouldbe-touch-sensitive

 

 

Rate5/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.