Επιχειρηματίες του Αύριο (πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκπαίδευσης)

Επιχειρηματίες του Αύριο (πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκπαίδευσης)
Level (age of students): 15 - 17
Category of the tool: 
http://www.entrepreneursdemain.fr/
Language of the tool or resource: 
French
Purpose of use: 

Μετά τις συνομιλίες για την Επιχειρηματικότητα που διοργανώθηκαν από το γαλλικό Υπουργείο Οικονομίας το 2013, και την απόφαση του Προέδρου του Ολάντ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των σπουδαστών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάφορες οργανώσεις αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα κίνημα που ονομάζεται επιχειρηματίες του Αύριο! και να παρουσιαστεί μια συντονισμένη προσφορά για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.

Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία τους θα μπορούσε να εμπνεύσει παρόμοιες προσπάθειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Way of use: 

Φύση & Περιβάλλον

Πρωτοβουλία / Κίνηση

Μετά τις συνομιλίες για την Επιχειρηματικότητα που διοργανώθηκαν από το γαλλικό Υπουργείο Οικονομίας το 2013, και την απόφαση του Προέδρου του Ολάντ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των σπουδαστών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάφορες οργανώσεις αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα κίνημα που ονομάζεται επιχειρηματίες του Αύριο! και να παρουσιαστεί μια συντονισμένη προσφορά για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.

 

Στόχοι

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το οικονομικό περιβάλλον

Ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος της επιχείρησης, των επαγγελμάτων και των οικονομικών τομέων, κ.λπ.

Ανάπτυξη πνεύματος της πρωτοβουλίας στους μαθητές & ενθάρρυνση των νεαρών να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους είτε ως επιχειρηματίες  είτε ως "intrapreneurs"

Ανάπτυξη ικανοτήτων, στάσεων και δεξιοτήτων όπως η αυτονομία, η ευθύνη, η αυτοπεποίθηση, η αναγνώριση των δικών τους φιλοδοξιών και ικανοτήτων, κ.λπ.

 

Τρόπος χρήσης:

Πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.entrepreneursdemain.fr/ (στα γαλλικά) βλέπουμε τι έχει γίνει για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.

 

Εργαλεία:

Σχεδιασμός μιας συνεκτικής, δομημένης προσφοράς του περιεχομένου και των μέσων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ξεκινώντας από αυτές που είναι ήδη διαθέσιμες.

 

Δημιουργία ad hoc διαδρομών εκμάθησης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Ευαισθητοποίηση του κοινού (ανάπτυξη του αισθήματος της περιέργειας και της αίσθησης της πρωτοβουλίας) εξερεύνηση
 • Έναρξη (γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος) και Παρατήρηση
 • Πείραμα (ενίσχυση επιχειρηματικών ικανοτήτων) για να τεθούν σε παρόμοιες καταστάσεις και να συμμετάσχουν σε προσομοιώσεις
 • Επίτευξη στόχων (να αναλάβουν δράση) για να εκπαιδευτούν και να δημιουργήσουν

 

Δημιουργία ad hoc διαδρομών εκμάθησης για Εκπαιδευτικούς

 • Ευαισθητοποίηση για την Εξερεύνηση
 • Έναρξη παρατήρησης
 • Ανάπτυξη & δράση για πειραματισμό και μεταφορά εμπειριών

 

Δημιουργία ad hoc διαδρομών εκμάθησης για το Πανεπιστήμιο, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιο ακροατήριο

 • Ευαισθητοποίηση του κοινού (τονώνει την επιθυμία για την επιχειρηματικότητα) να συναντηθούν και συζητήσουν
 • Ανάπτυξη (ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας) να πειραματιστούν και να εκπαιδευτούν
 • Προετοιμασία (να πώς να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν μια εταιρεία) για να πειραματιστούν και να εκπαιδευτούν
 • Συνοδεύστε (βρείτε βοήθεια για τη δημιουργία μιας επιχείρησης) για την Καθοδήγηση και Δημιουργία
Disadvantages of such a use: 

Κανένα