ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΨΑΧΝΟΥΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΨΑΧΝΟΥΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Cyprus
Domain: ICT

Ο σκοπός της κοινότητας αυτής είναι να υποστηρίξει την συνεργασία των σχολείων.

Όταν ψάχνουμε για σπίτι απευθυνόμαστε σε έναν μεσίτη ή/και ψάχνουμε στις μικρές αγγελίες.

Κατά αναλογία, η συνεργασία των σχολείων μπορεί να υποστηρίζεται από μέλη της ομάδας ODS ή/και από τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων που έχει φτιαχτεί για το σκοπό αυτό και είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο http://padlet.com/wall/lookingfor

Ελπίζουμε να φανεί βοηθητικός.

Managed By:

Created on: 18.03.2014
Last visited: 23.10.2020